De Mooiste Verlicht krijgt € 15.000.-

Nijkerk – De Stichting ‘De Mooiste Verlicht’ heeft in 2018 een verzoek ingediend bij het  Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds om een bijdrage te leveren aan het duurzaam aanlichten van de Nijkerkse kerktoren.

De toren is verlicht maar de lampen en de installatie zijn verouderd en bovendien moet die verlichting, geheel in de geest van de tegenwoordige tijd, verduurzaamd worden.

Rabobank Randmeren Stimuleringsfonds heeft het verzoek van de stichting gehonoreerd en een bedrag toegezegd van € 15.000.-

Maandagochtend 7 januari is een delegatie van de stichting ‘De Mooiste Verlicht’ de cheque in ontvangst gaan nemen op het kantoor van de Rabobank in Nijkerk.

________________________________________________________________________

Op de foto v.l.n.r. Niels Staal en Aalt van de Bunt namens de stichting ‘De Mooiste Verlicht’. Paul Verhoef directeur Rabobank Randmeren en Henry Hamstra voorzitter van stichting ‘De Mooiste Verlicht’