Nieuws

Op zaterdag 19 mei mocht onze stichting een mooi bedrag in ontvangst nemen van de ‘Maatschappij tot het Nut van ‘t Algemeen Departement Nijkerk’. De motivatie en het welkomstwoord willen wij jullie niet onthouden.

 

Welkom

Namens het bestuur van de Maatschappij tot het Nut van ‘t Algemeen Departement Nijkerk heet ik jullie als initiatiefnemers van “De Mooiste Verlicht” welkom op één van de mooiste pleinen van Nijkerk. Niet omdat het plein zo mooi is, maar omdat je hier zo’n mooi zicht hebt op de mooiste toren van Nederland.

De Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen, Departement Nijkerk, kondigde in 2017 aan te stoppen en we hebben het nog beschikbare kapitaal verdeeld over de Stichting Oud Nijkerk, Stoomgemaal Hertog Reijnout en Bezoekerscentrum Arkemheen, de Nijkerkse Klokkenspel-vereniging en Hospice Nijkerk. Een klein deel hielden we nog achter de hand voor lopende toezeggingen en we besloten in 2020 de boel te liquideren.

Ik was dan ook verrast toen ik begin april een enthousiast mailtje van Rien kreeg met het voorstel om een bijdrage te geven uit het Nut aan het initiatief voor een nieuwe verlichting voor de toren van Nijkerk. Rien: “Wat is er mooier dan de toren van Nijkerk? Het is het grootste symbool.” De verlichting van de trots van alle Nijkerkers is bij uitstek een doel dat het algemeen nut van de Nijkerkse maatschappij dient.

In mijn beleving was de pot zo goed als leeg, maar zoals een goed penningmeester betaamt zei Harm>> we kunnen nog wel wat doen. Dus besloten we een gift te doen. Maar we besloten ook >>het moet méér zijn dan een gift. We doen een substantieel bedrag (zoals dat heet) >> maken wat tam-tam en hopen dat dit een stimulans is voor anderen om ook een bijdrage te geven.

Harm en Rien zullen een cheque overhandigen met daarop een bedrag dat jullie volgens mij al weten, want het staat al op jullie website!

Maar voordat we dat doen>> heb ik nog iets anders.

Zoals jullie wellicht weten ben ik ook lid van de werkgroep Openbare Ruimte & Infra van het Platform Binnenstad Nijkerk. In de werkgroep hebben we met genoegen kennis genomen van jullie initaitief. Verlichten van de toren van Nijkerk past helemaal in onze Visie Aantrekkelijk Nijkerk. Bij de herinrichting van de binnenstad Zo hebben we onlangs bij het plan voor de herinrichting van de Langestraat een presentatie gekregen van het uitlichten van het Brede Beek en het hekwerk. Erg mooi!

Om die reden hebben we besloten jullie initiatief mee te nemen in het plannen tot herinrichting van de binnenstad van Nijkerk en nodigen jullie dan ook uit om onze plannen op elkaar af te stemmen en onze expertise met elkaar te delen.

In samenwerking met de NOV gaan wij een verlichtingsplan maken voor de binenstad en willen jullie daarbij graag betrekken.

Of dit ook betekent dat er geld voor is??? Dat kan ik op voorhand niet zeggen. Maar wat ik wél weet is dat wij van het Platform Binnenstad Nijkerk dit zo’n prachtig burger-initiatief vinden dat dit niet mag mislukken omdat er uiteindelijk niet genoeg geld is. Ga door in de wetenschap dat jullie een brede steun hebben in de samenleving van Nijkerk en ik ben er zeker van dat dit gaat lukken!! Succes!!

En dan wil ik nu Rien en Harm uitnodigen om de cheque te overhadigen.

Ik dank u wel.

 

Nijkerk, 19 mei 2018

Jan van den Brink


de mooiste persbericht 29 juni 16