Als een verleidelijke dame…..

Column februari 2015

Naar verluidt was er deze week ergens in Niekark een eerste bijeenkomst van het onlangs opgerichte Torenberaad. Het Torenberaad? Ik hoor het u zeggen of op z’n minst denken. Ja, het Torenberaad. Door de naam Torenberaad nu al in vier zinnen van deze column evenzovele malen te noemen, is de benaming Torenberaad een niet meer weg te denken begrip in onze gemeente. Het Torenberaad bestaat, zo wordt gefluisterd, uit een almaar groter groeiende enthousiaste groep personen en vertegenwoordigers van organisatie en verenigingen in Niekark. Het Torenberaad beijvert zich om de Mooiste Toren van Nederland op een subtiele, moderne en duurzame manier in het licht te zetten. Dat iedereen ook bij nacht en ontijde het boegbeeld van onze stad met openvallende monden van verwondering, opwinding en verrukking kan aanschouwen. Dat is toch niet zo moeilijk? Het Torenberaad denkt ook dat dit te doen moet zijn. Het draagvlak onder de Niekarkers is er, zij immers zijn trots op hun Toren, de Mooiste van het land! Het gerucht wil dat er inmiddels al een gesprek heeft plaatsgevonden met burgemeester Gerard Renkema en dat ook hij razend enthousiast is. Dat kan ook niet anders. Immers, het was onze burgemeester die in oktober 2012 op de omloop van de Toren van presentator Hans van Willigenburg mocht vernemen dat ‘zijn’ Toren tot Mooiste van Nederland was verkozen. Een absolute primeur voor de eeuwigheid. Ingewijden weten dat hij van vreugde en blijdschap op dat moment bijna naar beneden sprong. Gelukkig wisten omstanders hem destijds in toom te houden. Een Niekarkse Jan van Schaffelaar had de Torenvreugde immers behoorlijk gedempt. Natuurlijk zal de burgemeester nu al uitkijken naar het glorieuze moment dat hij letterlijk en figuurlijk als hoogste burger van de stad de Torenverlichting mag ontsteken. Dat hiervoor particulier initiatief de aanzet moet geven past geheel in deze tijd van burgerparticipatie. Dat de gemeenteraad niet kan wachten om een forse donatie te doen is overbodig om in deze column te vermelden. Gemeenteraadsleden weten als geen ander wat de Toren voor Niekark betekent en zal betekenen in de toekomst. Zij die dat niet snappen of onderkennen verdienen het pluche van hun Niekarkse raadszetel niet en dienen hun conclusies te trekken en te vertrekken als zijnde niet geschikt om de Niekarkse samenleving te dienen. Zo, dat is eruit.
In het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde werd vorige week trouwens maar weer eens bewezen dat Onze Toren het stralende middelpunt van de stad is. Iedere uitzending begon met de Toren prominent in beeld. Heel Nederland weet nu zeker dat de Mooiste Toren in Niekark staat. Prachtige promotie voor onze stad. Chapeau voor de redactie van dit programma. Zij snapten het gelijk: die Toren moet telkens terugkomen, de hele week. Het is allemaal zo simpel, als je de Mooiste Toren van Nederland in huis hebt dan moet je daar van profiteren, er goede sier mee maken, pronken ter meerdere eer, glorie en vooruitgang van de stad. We hebben goud in handen! Wat zal dat wel niet worden als hij straks ook nog eens prachtig verlicht, als een verleidelijke dame, fier, uitdagend en trots van verre al te zien is!
Lang leve het Torenberaad. Want het Torenberaad is van, voor, vanwege, omwille en door alle Niekarkers.

Cactus