De Mooiste Verlicht draagt budget over aan gemeente

De stichting de Mooiste Verlicht, opgericht in 2016, zette de afgelopen jaren zijn schouders onder een grote inzamelingsactie. Het geld om de mooiste toren van Nederland ook op de mooiste en duurzaamste manier te verlichten, is inmiddels bij elkaar! Maandag 7 oktober tekenden de gemeente Nijkerk en de stichting de Mooiste Verlicht een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee kan de gemeente de opdracht voor de nieuwe verlichting verlenen. De verwachting is dat installatie van de speciaal ontworpen verlichting voor eind december klaar is.

Burgemeester Renkema: “Fantastisch dat een particulier initiatief dit teweeg heeft gebracht. De toren is natuurlijk prachtig, terecht dat hij in 2012 is verkozen tot de mooiste toren. Met de nieuwe verlichting komt hij nóg beter tot zijn recht. Met het budget kunnen wij als eigenaar van de toren de opdracht verlenen aan het installatiebedrijf. Ook zorgen wij voor het beheer en onderhoud, van de toren, en straks ook van de nieuwe verlichting.”

Het ingezamelde geld wordt gebruikt om de toren van alle kanten mooi te verlichten. De huidige verlichting is verouderd en niet duurzaam. Door de nieuwe verlichting uit te voeren met LED verlichting kan het duurzamer en mooier. Bij het ontwerp was respect voor het historisch karakter van het gebouw en de religieuze functie ervan leidend. Het ontwerp versterkt het monumentale karakter van de toren met armaturen áán, ín en óm de toren, en benadrukt de mooie architectuur. Het bedrijf heeft al eerder vergelijkbare gerenommeerde verlichtingsprojecten uitgevoerd

Henry Hamstra, voorzitter van de stichting de Mooiste Verlicht: “De toren is van de Nijkerkers en daarom is het mooi dat iedereen de kans heeft gehad haar lichtje bij te dragen.”

Op de foto vlnr: Christine Huisman (secretaris van de stichting), Henry Hamstra (voorzitter), burgemeester Gerard Renkema, Aalt van de Bunt (penningmeester) en Niels Staal (algemeen bestuurslid).