Persberichten

Via dit menu zijn de persberichten terug te vinden die vanuit de Stichting “De Mooiste Verlicht’ zijn verstuurd.

Mocht u voor publicaties hoge resolutiefoto’s nog hebben van deze berichten stuur dan een email met dit verzoek naar: info@demooisteverlicht.nl